gornnutagorn_201804_research_banner2

สวัสดีครับ
จากตอนที่ 1 (คลิกที่นี่เพื่อดู) หัวข้อ 1-3 ได้จบไปแล้ว

จะเห็นได้ว่าช่วงท้ายบทความของตอนที่แล้ว  ผมได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในยุคนี้เที่ยบกับ 4 ปีที่แล้ว เพื่ออยากให้ท่านผู้อ่านลองมาดูกันว่า ในอดีตถึงปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงเกิดในทิศทางไหน และจะเป็นอย่างไรต่อไป

ลองคิดดูว่า 4 ปีที่แล้ว…

 • ท่านใช้โทรศัพท์รุ่นอะไร?
 • เล่นโทรศัพท์วันละกี่ชั่วโมง?
 • Lazada ใหญ่ขนาดนี้ไหม?
 • อินเตอร์เน็ต เร็วขึ้นแค่ไหน?
 • ความไว้วางใจในร้านค้าออนไลน์เปลี่ยนไปไหม?
 • ร้านค้าออนไลน์เข้าถึงผู้สูงอายุได้แค่ไหน?
 • LINE กลายเป็น Chat App หลักๆขนาดนี้หรือไม่?
 • ….

ยังไงก็ มาต่อกันเลยครับ

สารบัญ
ภาคที่ 1 หัวข้อ 1-3
ภาคที่ 2 หัวข้อ 4-6

 1. Research Overview (บทนำ)
 2. Offline Shoppers’ Behavior (พฤติกรรมของผู้ที่ไม่ได้ซื้อสินค้าออนไลน์)
  • สาเหตุที่ไม่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
  • ความสนใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ในอนาคต
 3. All Online Shoppers’ Behavior (พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งหมด)
  • ลักษณะทั่วไปในการซื้อสินค้าสินค้าออนไลน์
  • เหตุผลที่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
  • ประเภทสินค้าที่ซื้อทางอินเตอร์เน็ต / แรงผลักดันในการซื้อ / สินค้าที่ซื้อบ่อยที่สุด
  • ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์
 4. Online Non-Grocery Shoppers (พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์แต่ไม่ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์)
  • สาเหตุที่ไม่ซื้อสินค้า Grocery ทางอินเตอร์เน็ต
  • ความสนใจที่จะซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์ในอนาคต
 5. Online Grocery Shoppers (พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์รวมทั้งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์)
  • ลักษณะทั่วไปในการซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์
  • เหตุผลที่ซื้อสินค้า Grocery ทางอินเตอร์เน็ต
  • ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์
 6.  Marketing Influencers (อิทธิพลทางการตลาด)
  • อิทธิพลของฟังก์ชันหน้าเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค
  • Trade Off การจ่ายเงินเพิ่มขึ้น ความสะดวกสบายที่มากขึ้น ต่อสินค้า Grocery ออนไลน์

**หัวข้อที่ 1 – 3 ไปดูที่บทความที่แล้ว (คลิกที่นี่)**

———————

 

4 Online Non-Grocery Shoppers (พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์แต่ไม่ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์)

สาเหตุที่ไม่ซื้อสินค้า Grocery ทางอินเตอร์เน็ต

 • เรื่องที่สำคัญที่สุด : “Physical Perception” เช่น การไปเลือกสินค้าหรือจับต้องเองก็มีความสำคัญมากๆ ตรงนี้เหมือนกับ Offline User ที่ยังไม่เคยซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความกังวลว่า ที่ไม่ซื้อไม่ใช่กลัวสินค้าไม่ดี แต่แค่ไม่เคยซื้อ
 • เรื่องที่สำคัญมาก
  • “ตัวสินค้า” โดยเฉพาะคุณภาพสินค้าและวันหมดอายุ มีความสำคัญมากเช่นกัน
  • “การขนส่งและการบริการ” เช่น กลัวสินค้าเสียหาย / การรับประกัน
  • “การมีวางขายตามห้างร้านทั่วไป” ก็เป็นอีกประเด็นที่ควรจับตามอง (Opened End 17%)
 • เรื่องที่สำคัญรองลงมา
  • “ความไว้วางใจ” เช่น Overstate / ความปลอดภัยในการชำระเงิน
  • “ค่าขนส่ง”
 • เรื่องที่สำคัญน้อยโดยเปรียบเทียบ
  • “ไม่สะดวกในการรับสินค้า” ดูจะไม่สำคัญนัก
  • เรื่องไกลตัวเช่น Availability หรือการวางแผน ยังดูไม่สำคัญนัก

gornnutagorn_research_grocery_Slide54ภาพที่ 4.1

 

ความสนใจที่จะซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์ในอนาคต

 • ภาพรวม : เบนไปทางไม่สนใจมากกว่า มีคนสนใจจะซื้อ Grocery Online ในอนาคตเพียง 21%
 • ข้อสังเกต :
  • ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะซื้อ Grocery มากกว่าผู้ชาย และคนที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี มีโอกาสซื้อมากกว่าคนที่อายุเกิน 24
  • ความถี่ในการซื้อสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน ดูจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสนใจในอนาคต
 • สาเหตุ :
  • กลุ่มเฉยๆหรือไม่สนใจที่จะซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์ในอนาคต (79% of Total NGR)
   • สำคัญที่สุดคือ เรื่องสินค้า โดยเฉพาะสินค้ามีตามห้างร้านทั่วไป
   • รองลงมาคือเรื่องการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งช้า
  • กลุ่มที่สนใจที่จะซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์ในอนาคต (21% of Total NGR)
   • เหตุผลกระจายๆกันไป ที่สำคัญๆมีเรื่อง คุณภาพสินค้า ความสะดวกและราคาที่ถูก

gornnutagorn_research_grocery_Slide56ภาพที่ 4.2

 

 • หมวดสินค้า Grocery ออนไลน์ที่เป็นไปได้ที่ Online NGR Shoppers จะซื้อ :
  • โดยรวมแล้ว Skin Care , Health Care, อาหารกระป๋อง ได้รับความสนใจมากที่สุด รองลงมาคือ ขนม , Cosmetic , Non-Alcohol Drinks ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เน่าเสียได้ยาก นอกจากนี้ พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
   • ผู้ชายหรือกลุ่มคนอายุ 18-24 มีแนวโน้มซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
   • ผู้หญิงหรือคนที่มีลูกแล้วมีแนวโน้มซื้อ Cosmetics ที่มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
  • เมื่อดูเฉพาะกลุ่มที่สนใจ: Skin Care และ Health Care ได้รับความสนใจมากกว่ากลุ่มที่ไม่สนใจมาก นอกจากนี้
   • ผู้ชายหรือกลุ่มคนอายุมีแนวโน้มซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
   • ผู้หญิงมีแนวโน้มซื้อ Cosmetics หรือผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร ที่มากกว่ากลุ่มอื่นๆ

gornnutagorn_research_grocery_Slide60

ภาพที่ 4.3

 

5 Online Grocery Shoppers (พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์รวมทั้งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์)

ลักษณะทั่วไปในการซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์

 • วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์ : ส่วนใหญ่ (71%) ซื้อเพื่อเติมของที่ขาด นอกจากนี้กลุ่มคนที่ไม่ได้มีลูกหรือกลุ่มที่ซื้อของน้อยกว่าเดือนละครั้งมักไม่ค่อยได้วางแผนในการซื้อ

gornnutagorn_research_grocery_Slide67

ภาพที่ 5.1

 

 • เวลาในการซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์ : ไม่ต่างกับกรณี ซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วไป คือ
  • เวลา 00 – 23.00 ซื้อมากที่สุด
  • วันเสาร์ซื้อมากที่สุด รองลงมาคือศุกร์และอาทิตย์

gornnutagorn_research_grocery_Slide69

ภาพที่ 5.2

 

เหตุผลที่ซื้อสินค้า Grocery ทางอินเตอร์เน็ต

 • เรื่องที่สำคัญมากที่สุด
  • “ความสะดวกสบาย / ประหยัดเวลา” ตามด้วยเรื่อง “ตัวสินค้า” แต่รายละเอียดกระจายๆกันไป
 • เรื่องที่สำคัญรองลงมา
  • ไม่ต้องเจอการบริการที่ไม่ดี
  • “ราคา” และ” Life Style ที่เป็นคนชอบซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตอยู่แล้ว”
  • “ความหลากหลาย”
 • เรื่องที่สำคัญน้อยโดยเปรียบเทียบ
  • “คุณภาพสินค้าที่ดีกว่าห้างร้านทั่วไป” (อาจพูดได้ว่า ลูกค้าไม่ได้คาดหวังเรื่องคุณภาพมากเท่าใดนักเมื่อซื้อ Grocery ออนไลน์ สอดคล้องกับ Opened End ที่ไม่ค่อยออกเรื่องคุณภาพสินค้าเลย)
  • เรื่องไกลตัวเช่น” Availability” หรือ ”การวางแผน “ ยังดูไม่สำคัญนัก เช่นเดียวกับสาเหตุที่ NGR Shoppers ยังไม่สนใจที่จะซื้อ Grocery ออนไลน์

gornnutagorn_research_grocery_Slide70

ภาพที่ 5.3

 

gornnutagorn_research_grocery_Slide72

ถาพที่ 5.4

 

ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้า Grocery ออนไลน์

 • ร้านค้า Grocery ออนไลน์ที่ผู้บริโภคคิดขึ้นมาเอง เมื่อคิดถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ (Top of Mind)
  • Tesco (77%)
  • BigC (40%)
  • Tops (31%)

gornnutagorn_research_grocery_Slide82

ถาพที่ 5.5

 

6 Marketing Influencers (อิทธิพลทางการตลาด)

อิทธิพลของฟังก์ชันหน้าเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค

ความสำคัญสูง : Wishlist / Best Sellers / ยี่ห้อสินค้าที่ชอบ / New Arrivals / สินค้าที่มีโปรโมชั่น  (Top 6 ทั้ง 2 กลุ่ม) นอกจากนี้ยังมี

 • NGR Shoppers : Customer Reviews
 • GR Shoppers : Recent Bought Items

ความสำคัญปานกลาง : สินค้าที่เข้าดูก่อนหน้านี้ / สินค้าที่ผู้อื่นแนะนำ / สินค้าที่แนะนำจากลูกค้าที่ซื้อของคล้ายกัน และนอกจากนี้ยังมี

 • NGR Shoppers : Recent Bought Items / สินค้าที่ลงโฆษณาในเว็บไซต์
 • GR Shoppers : Customer Reviews / ฟังก์ชันช่วยเตือนซื้ออัตราขั้นต่ำ

ความสำคัญน้อย : สินค้าที่อยู่ข้างบนสุด / Food Recipe และนอกจากนี้ยังมี

 • NGR Shoppers : ฟังก์ชันช่วยเตือนซื้ออัตราขั้นต่ำ
 • GR Shoppers : สินค้าที่ลงโฆษณาในเว็บไซต์

เรื่องอื่นๆ

กระแสสังคมค่อนข้างมีผลกับ NGR Shoppers ที่สนใจซื้อ Grocery ในอนาคต เนื่องจาก Rate ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าท่านอื่นสูงกว่ากลุ่มอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด เช่น  Customer Review / สินค้าที่คนอื่นซื้อ

gornnutagorn_research_grocery_Slide88

ภาพที่ 6.1

 

Trade Off การจ่ายเงินเพิ่มขึ้น VS. ความสะดวกสบายที่มากขึ้น  ต่อสินค้า Grocery ออนไลน์

สัดส่วนผู้บริโภคที่ไม่เต็มใจจ่ายเงินเพิ่มเพื่อแลกกับความสะดวกที่เพิ่มขึ้น

 • Offline Shoppers (13%)
 • Online NGR Shoppers (23%) – ดูจะเป็นกลุ่มเดียวที่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเพิ่ม
 • Online GR Shoppers (4%)

สาเหตุที่ผู้บริโภคไม่เต็มใจจ่ายเงินเพิ่มเพื่อแลกกับความสะดวกที่เพิ่มขึ้น

 • Offline Shoppers ที่ไม่อยากจ่ายเพิ่มเพราะว่า ราคาสินค้าและชอบดูสินค้าเอง แปลว่า กลุ่มนี้ยังไม่เห็นความสำคัญหรือไม่ชินกับการใช้ชีวิตการ Shopping Online โดยสิ้นเชิง
 • Online NGR Shoppers ที่ไม่อยากจ่ายเพิ่มเพราะเรื่องการขนส่งเป็นหลัก แปลว่า ไม่คิดว่าความสะดวกสบายมีค่าพอที่จะแลกกับการเสียเงิน
 • Online GR Shoppers ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรเลย

gornnutagorn_research_grocery_Slide95

ภาพที่ 6.2

 

และนี่คือ เกือบทั้งหมดของผลการศึกษาที่ผมทำให้หัวข้อ

“สำรวจพฤติกรรมและทัศนคติการซื้อสินค้าออนไลน์โดยทั่วไป และ สินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ ของผู้อยู่อาศัยตามคอนโดมีเนียมระดับกลางขึ้นไปตามแนวรถไฟฟ้าสุขุมวิท”

ซึ่งผมทำในปี 2014 แต่ทั้งนี้ ในหัวข้อใหญ่ที่ 5 และ 6 มีหลายส่วนที่ผมไม่สามารถนำมาเขียนได้เพราะเป็น Insight ส่วนที่ลึกมาก จึงสามารถตัดมาได้เพียงเท่านี้  เนื้อหาจึงดูขาดๆไปหน่อย (แต่ก็ยาวมากๆแล้วครับ)

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดนี้ ผมได้สุ่มตัวอย่างมาจากคนกลุ่มเดียว (ตาม หัวข้อใหญ่ 1 เรื่อง sample criteria) ดังนั้นจึงไม่สามารถนำไปเหมารวมคนส่วนมากได้ รายงานนี้จึงเป็นเพียงไอเดียในการศึกษา และ การจับกระแสความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำหรับคนบางส่วนเท่านั้น

หวังว่าท่านผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากการศึกษานี้บ้าง
ขอบคุณมากๆที่ท่านอ่านมาถึงตรงนี้ มันยาวมากๆ ผมเขียนๆยังง่วงเลยครับ

สวัสดีครับ

#####################################

grocerlock_โกรเซอล็อค

 

สนับสนุนโดย : www.grocerlock.com (คลิกเพื่อเข้าเว็บ)

ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ ขายสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป

ขายปลีก-ส่ง / ต่อรองได้ / ส่งทั่วประเทศ

FB อินบ้อกได้ที่ : https://www.facebook.com/grocerlock (คลิกเพื่อส่งข้อความทางอินบ็อกซ์)

ซื้อผ่านไลน์ได้ที่ Line ID : @grocerlock (คลิกเพื่อเพิ่มเพื่อน)

#####################################

 

Created by : GornNutagorn

ช่องทางอื่นๆของ GornNutagorn

Facebook : https://www.facebook.com/GornNutagorn/

Youtube : www.youtube.com/c/GornNutagornChannel

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here