คลิปนี้จะพูดถึงเรื่อง ปริ้นตาราง Excel ยังไงให้เต็มหน้าและอ่านง่ายนะครับ โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อตามนี้ครับ
.
1. เล็กใหญ่ขึ้นกับอะไร / font และ scale
– รูปแบบ font และ ขนาด font มีผลต่อขนาดการปริ้น
– Page Layout — Scale xx% มีผลต่อขนาดการปริ้น
– กำหนดขนาดกระดาษ เช่น Letter A3 A4 A5 … มีผลต่อขนาดการปริ้น
– ค่าเริ่มต้น มักจะเป็น Calibri 11 / 100% / Letter ปริ้นแล้วจะพออ่านออก แต่ดูเล็ก
.
2. การจัดหน้ากระดาษ ให้ปริ้นออกมาตัวใหญ่
– เริ่มจากการเปลี่ยน View — Page Break เพื่อให้รู้ขอบเขตหน้า
– Vertical VS Horizon … (แนวนอนหรือแนวตั้ง)
– ปรับ Margin .ให้แคบ (ขอบหน้ากระดาษ)
– ถ้าประโยคยาวไป ให้หด Cell แล้วกด Wrap Text
– ปรับขนาดกระดาษให้ถูกต้อง เช่นจาก Letter เป็น A4
– สุดท้าย ปรับ Page Layout — Scale ให้เปอร์เซนต์ เยอะที่สุด
.
3. การจัดหน้ากระดาษ ให้เรียบร้อย
– ตีตาราง – จัดบรรทัดหัวข้อไว้ตรงกลาง
– ใส่สีให้หัวข้อ
– ถ้าจะปริ้นหลายหน้า อย่างลืมปรับให้หัวข้อติดไปทุกหน้า โดยไปที่ Page Layout — Print Title — Rows to repeat at top (แล้วกดคลุมบรรทัดหัวข้อ)
.
*************************************

ยังไงฝากช่องทางต่างๆของผมไว้นะครับ

Youtube Channel :
https://www.youtube.com/channel/UCM_GtKr4u6KNkglfjeAiQVA

facebook page :
https://www.facebook.com/khaiguide

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here