gornnutagorn_201804_research_banner2
สวัสดีครับ จากตอนที่ 1 (คลิกที่นี่เพื่อดู) หัวข้อ 1-3 ได้จบไปแล้ว จะเห็นได้ว่าช่วงท้ายบทความของตอนที่แล้ว  ผมได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในยุคนี้เที่ยบกับ 4 ปีที่แล้ว เพื่ออยากให้ท่านผู้อ่านลองมาดูกันว่า ในอดีตถึงปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงเกิดในทิศทางไหน และจะเป็นอย่างไรต่อไป ลองคิดดูว่า 4 ปีที่แล้ว... ท่านใช้โทรศัพท์รุ่นอะไร? เล่นโทรศัพท์วันละกี่ชั่วโมง? Lazada ใหญ่ขนาดนี้ไหม? อินเตอร์เน็ต เร็วขึ้นแค่ไหน? ความไว้วางใจในร้านค้าออนไลน์เปลี่ยนไปไหม? ร้านค้าออนไลน์เข้าถึงผู้สูงอายุได้แค่ไหน? LINE กลายเป็น Chat App หลักๆขนาดนี้หรือไม่? .... ยังไงก็ มาต่อกันเลยครับ สารบัญ ภาคที่ 1 หัวข้อ 1-3 ภาคที่ 2 หัวข้อ 4-6 Research Overview (บทนำ) Offline Shoppers’ Behavior (พฤติกรรมของผู้ที่ไม่ได้ซื้อสินค้าออนไลน์) สาเหตุที่ไม่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ความสนใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ในอนาคต All Online Shoppers’ Behavior (พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งหมด) ลักษณะทั่วไปในการซื้อสินค้าสินค้าออนไลน์ เหตุผลที่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ประเภทสินค้าที่ซื้อทางอินเตอร์เน็ต / แรงผลักดันในการซื้อ / สินค้าที่ซื้อบ่อยที่สุด ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Online Non-Grocery...
gornnutagorn_งานวิจัยใส่กราฟ_แบนเนอสำรวจพฤติกรรมซื้อของออนไลน์
สวัสดีครับ งานตัวนี้ของผมมีชื่อเต็มๆว่า "สำรวจพฤติกรรมและทัศนคติการซื้อสินค้าออนไลน์โดยทั่วไป และ สินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ ของผู้อยู่อาศัยตามคอนโดมีเนียมระดับกลางขึ้นไปตามแนวรถไฟฟ้าสุขุมวิท" งานนี้ผมได้ทำเป็นการส่วนตัวไว้ตั้งแต่ต้นปี 2014 วันนี้นำมาเผยแพร่แบบเกือบๆเต็มๆเผื่อเป็นไอเดียให้ท่านผู้อ่านเห็นว่าในอดีต พฤติกรรมซื้อของออนไลน์เป็นอย่างไร รวมถึงการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งข้อมูลตรงนี้เมื่อก่อนหาค่อนข้างยาก เมื่อเปรียบเทียบกับตอนนี้ (ขณะที่เขียนอยู่นี้อยู่ใน APR 2018) งานนี้ผมไม่ได้มีการทำสรุป (Executive Summary) เพราะเป็นงานที่ไม่ต้องการข้อสรุป แต่เป็นงานที่ผมนำเนื้อหาทั้งหมดไปใช้งาน โดยงานวิจัยนี้ ดำเนินงานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำ Market Research แบบที่เน้นการนำไปใช้งานจริง ภายใต้ Limited Butget บทความนี้จะค่อนข้างยาว เพราะเป็นรายงานข้อมูลการวิจัยจริงๆ โดยผมจะแบ่งเป็น 2 ภาคนะครับ สารบัญ ภาคที่ 1 หัวข้อ 1-3 ภาคที่ 2 หัวข้อ 4-6 Research Overview (บทนำ) Offline Shoppers’ Behavior (พฤติกรรมของผู้ที่ไม่ได้ซื้อสินค้าออนไลน์) สาเหตุที่ไม่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ความสนใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ในอนาคต All Online Shoppers’ Behavior (พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งหมด) ลักษณะทั่วไปในการซื้อสินค้าสินค้าออนไลน์ เหตุผลที่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ประเภทสินค้าที่ซื้อทางอินเตอร์เน็ต / แรงผลักดันในการซื้อ / สินค้าที่ซื้อบ่อยที่สุด ช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ Online Non-Grocery Shoppers (พฤติกรรมของผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์แต่ไม่ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์) ...